Politica de conținut a 101HP

101HP este un forum dedicat iubitorilor de jocuri online și care încurajează diversitatea și libertatea de exprimare, prin intermediul căreia ne propunem să creștem gradul de disponibilitate a informațiilor, să încurajăm dezbaterile din domeniul jocurilor online, să încurajăm legături noi între oameni.

Forumul 101HP este o platformă dedicată:

 • informațiilor și știrilor privind jocurile FIFA, League of legends și CS:GO;
 • discuțiilor, dialogului, pledoariilor, postărilor, exprimării de opinii privind jocurile FIFA, League of legends și CS:GO.

Utilizarea Forumului presupune crearea și postarea de către Utilizatori, de conținut conform și în legătură cu Scopul Forumului. Conținutul poate conține informații, text, link-uri, grafice, fotografii, videoclipuri, audio, fluxuri sau alte materiale, alte informații din comentarii (denumite în continuare „Conținut”).

Conținutul creat și postat de Utilizatori se materializează prin:

 • Fir de discuție;
 • Comentarii;

Orice conținut distribuit, încărcat, creat și postat de către Utilizatori pe Forum (fie prin crearea unui Fir de discuție, fie prin postarea de comentarii sau orice alt tip de postare) trebuie să fie în conformitate cu și să respecte regulile de mai jos.

Te rugăm să parcurgi cu atenție prezentul document înainte de a crea, distribui, încărca și posta Conținut pe Forum, întrucât regulile din acesta sunt obligatorii pentru orice Conținut din Forum!!!

Orice Utilizator care creează, distribuie, încarcă și postează Conținut pe Forum acceptă și declară ca acesta va fi în conformitate cu și respectă regulile de mai jos.

I. Reguli privind conținutul pe Forumul 101HP

Este interzisă distribuirea, încărcarea, crearea și postarea de conținut înșelător pe Forum.

Fără a aduce atingere în nici un fel altor exemple ce pot constitui conținut înșelător, prin raportare prevederile legale aplicabile, următoarele vor fi calificate drept conținut înșelător:

 • postări, documente, orice alt tip de informații ce prezintă conținut media manipulat;
 • postări documente, informații legate sau asociate în orice fel unor practici dăunătoare legate de sănătate;
 • postări documente, informații legate sau asociate unor teorii conspirative dăunătoare;

Este interzisă distribuirea, încărcarea, crearea și postarea de conținut ce cuprinde orice date cu caracter personal privind un minor, cu privire la care nu există consimțământul expres, prealabil și scris al părintelui/reprezentantului legal al respectivului minor.

Date cu caracter personal privind un minor reprezintă:

 • nume și prenume minor;
 • fotografii, înregistrări video sau audio, orice alte tehnici care prezintă în mod identificabil imaginea sau vocea unui minor;
 • informații privind starea de sănătate a minorului;
 • alte informații care pot duce la identificarea minorului.

Dacă sesizați încălcarea acestei reguli de către un alt Utilizator, vă rugăm să îl raportați.

Este interzisă distribuirea, încărcarea, crearea și postarea de conținut violent sau sângeros, menit să fie senzațional sau lipsit de respect față de persoane fizice, animale, cadavre, alte asemenea.

Conținutul poate fi permis într-un context de natură educațională, științifică, artistică sau cu caracter documentar, însă trebuie să oferiți informații suficiente pentru ca utilizatorii să înțeleagă contextul respectiv.

În unele cazuri, conținutul poate fi atât de violent sau de șocant încât niciun context nu va permite conținutului respectiv să rămână pe platformele noastre.

Este total interzisă încurajarea altor persoane prin intermediul sau utilizând Forumul să comită acte de violență specifice.

Este interzisă distribuirea, încărcarea, crearea și postarea de conținut care încalcă legislația privind drepturile de autor.

Constituie drepturi de autor, dreptul autorului asupra unor informații și lucrări precum:

 • lucrările audiovizuale, cum ar fi emisiunile TV, filmele și videoclipurile online;
 • înregistrările audio și compozițiile muzicale;
 • lucrări scrise, cum ar fi cursurile, articolele, cărțile și compozițiile muzicale;
 • lucrările vizuale, cum ar fi picturile, posterele și reclamele;
 • jocurile video și software-ul pentru computere;
 • lucrările teatrale, cum ar fi piesele de teatru și musicalurile.

Conținutul ce implică lucrări protejate de dreptul de autor este permis în anumite condiții și numai dacă:

 • ai specificat deținătorul drepturilor de autor;
 • nu ai valorificat conținutul care încalcă drepturile de autor;
 • ai achiziționat conținutul, inclusiv sub forma unei copii în format fizic sau digital;
 • ai înregistrat personal conținutul de la televizor, într-un cinematograf sau de la radio;
 • ai copiat personal conținutul dintr-un manual, de pe afișul unui film sau dintr-o fotografie;
 • ai menționat că „nu s-a intenționat încălcarea niciunui drept de autor”.

De asemenea, te rugăm să nu publici linkuri către site-uri de unde alți Utilizatori/ vizitatori pot descărca neautorizat conținutul altor persoane.

Este interzis organizațiilor, grupărilor sau mișcărilor infracționale să utilizeze în orice scop Forumul.

Este interzisă oricărui Utilizator distribuirea, încărcarea, sau crearea și postarea de conținut ce susține, promovează, celebrează sau încurajează în orice fel organizații, grupări sau mișcări de terorism, trafic, violență, infracționalitate.

Conținutul referitor la organizații, grupări, sau mișcări infracționale poate fi permis într-un context educațional, științific, artistic sau cu caracter documentar, însă este necesar să oferi informații suficiente pentru ca utilizatorii să înțeleagă contextul.

Este interzisă oricărui Utilizator accesarea sau utilizarea în orice mod a Forumului în scopuri de phishing.

Sunt considerate, printre altele, activități de phishing solicitarea sau colectarea de date sensibile, cum ar fi parolele, detaliile financiare și codurile numerice personale.

Este interzisă distribuirea, încărcarea, crearea și postarea, fără autorizare din partea persoanei în cauză, de conținut ce cuprinde date cu caracter personal sau orice alte informații confidențiale ale altor persoane.

Astfel de informații sunt: adrese de email, nume și prenume, numere de telefon, CNP, adrese de domiciliu,  date privind card bancar, imagini cu semnături, fotografii, înregistrări video sau audio ce redau imaginea și vocea altor persoane.

Este interzisă distribuirea, încărcarea, crearea și postarea de programe malware sau orice fel de conținut care dăunează sau intervine în funcționarea rețelelor, serverelor și a dispozitivelor Utilizatorilor sau a altei infrastructuri în legătură cu Forumul.

Este interzisă distribuirea, încărcarea, crearea și postarea de conținut care celebrează, invită, tolerează, promovează sau susține în orice alt mod violența sau care are ca scop principal instigarea la ură împotriva unei persoane sau a unui grup, pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a unui handicap, a vârstei, a naționalității, a statutului de veteran, a orientării sexuale, a sexului, a identității sexuale sau a altor caracteristici asociate discriminării sau marginalizării sistematice.

Este interzisă distribuirea, încărcarea, crearea și postarea de conținut care uzurpă identitatea altei persoane sau a unei organizații, denaturează adevărul despre propria persoană. Aici se încadrează uzurparea identității oricărei persoane sau organizații pe care nu o reprezinți sau oferirea de informații înșelătoare despre identitatea, calificativele, calitatea de proprietar, scopul, produsele, serviciile sau compania unui Uilizator.

Este interzisă distribuirea, încărcarea, crearea și postarea de conținut pentru a desfășura activități ilegale sau pentru a promova activități, bunuri, servicii sau informații care provoacă vătămarea gravă și imediată a persoanelor sau a animalelor.

Sunt permise informații generale în scopuri educaționale, științifice, artistice sau documentare, însă nu atunci când conținutul facilitează direct vătămarea sau încurajează activități ilegale.

Este interzisă distribuirea, încărcarea, crearea și postarea:
 • de conținut pentru adulți pentru a genera bani din respectivul conținut;
 • de conținuturi sexuale ilegale, inclusiv conținut de tip imagine, înregistrare video și text care ilustrează sau încurajează violul, incestul, zoofilia sau necrofilia;
 • de înregistrări video sau imagini private care conțin nuditate, au un conținut sexual explicit sau intim neexplicit.

Dacă o persoană a postat imagini sau videoclipuri private ce includ nuditate, au un conținut sexual explicit sau intim neexplicit, raportează-ne conținutul respectiv aici.

Este interzisă distribuirea, încărcarea, crearea și postarea de conținut promoțional sau comercial nedorit, conținut nedorit creat de un program automatizat, conținut repetitiv nedorit, conținut fără sens sau orice conținut care pare să fie o solicitare în masă.

Este interzisă utilizarea Forumului pentru a desfășura activități ilegale sau pentru a promova activități, bunuri, servicii sau informații care provoacă vătămarea gravă și imediată a persoanelor sau a animalelor.

Vom lua măsurile adecvate, între care se numără raportarea către autoritățile relevante, dacă suntem informați în legătură cu activități ilegale.

II. Raportarea încălcărilor privind Politica de conținut

Menționăm și încunoștințăm că oricare și toate regulile mai sus menționate sunt obligatorii pentru orice vizitator sau Utilizator al Forumului 101HP. Prin urmare trebuie respectate.

În cazul în care observi că un alt Utilizator încălcă una sau mai multe dintre regulile mai sus menționate, te rugăm să ne semnalezi de îndată la:

 • Adresa: Str. Vaporul lui Assan nr. 3, SC. 1, ET. 3, AP. 14, Sector 2, București;
 • Email: OFFICE@101HP.RO .

Vom studia și trata în mod individual fiecare notificare/raportare privind încălcarea regulilor de Conținut, echipa noastră acordând o mare importanță tuturor aspectelor privind Politica de conținut.

III. Sancțiuni

Orice Conținut semnalat este examinat individual de echipa noastră, care verifică dacă acesta încalcă Politica de conținut.

În situația în care, în urma examinării s-a stabilit că acel Conținut raportat încalcă Politica, se va aplica, prin raportare la gravitatea încălcării, una dintre următoarele sancțiuni:

 • blocăm sau ștergem comentariul raportat ce cuprinde Conținutul nepermis;
 • blocăm sau ștergem toate comentariile Utilizatorului ce a postat Conținutul raportat;
 • blocăm sau ștergem Firul de discuție raportat;
 • suspendăm accesul Utilizatorului la Contul său;
 • dezactivăm accesul Utilizatorului la Contul său;
 • ștergem Contul Utilizatorului și interzicem dreptul de acces la Forum;
 • suspendăm dreptului de acces al Utilizatorului la Forum;
 • reclamăm Utilizatorul către autoritățile competente.