Politica de confidențialitate a 101HP

Data adoptării 12.07.2022

101HP ESPORTS MEDIA S.R.L. (denumită în continuare „101HP”, „Operatorul”, „Noi”) respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal al fiecărei persoane și a adoptat prezenta Politică de Confidențialitate pentru a-ți prezenta într-o manieră transparentă modul în care colectează, utilizează și dispune de informațiile aflate în legătură directă sau indirectă cu tine ca individ, precum și drepturile pe care le ai cu privire la aceste activități.

Entitatea care îți prelucrează datele cu caracter personal prin intermediul Forumului este 101HP, societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Str. Vaporul lui Assan nr. 3, SC. 1, ET. 3, AP. 14, Sector 2, București, având CUI 46169491 și fiind înregistrată la registrul comerțului sub nr. J40/9622/2022. Prin urmare, 101HP este operatorul de date cu caracter personal, din punct de vedere al Regulamentului, având toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate.

În prelucrarea datelor cu caracter personal, 101HP acționează în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare „Regulamentul”), ale Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE  ( în continuare „Legea nr. 190/2018”), precum și a oricăror alte prevederi aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Te rugăm să parcurgi cu atenție prezentul document, iar pentru a avea o înțelegere completă asupra modului în care 101HP prelucrează datele cu caracter personal prin intermediul prezentei pagini web, te rugăm să consultați și Politica de cookies și Termenii  de utilizare a Forumului.

Pentru orice informații privind prelucrarea datelor tău cu caracter personal ne poți contacta, după cum urmează:
 • La adresa: Str. Vaporul lui Assan nr. 3, SC. 1, ET. 3, AP. 14, Sector 2, București
 •  Email: OFFICE@101HP.RO

Prezenta politică de confidențialitate furnizează informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor și vizitatorilor Forumului 101HP.

 • Regulamentul„ sau “Regulamentul (UE) 679/2016„ sau “GDPR„ înseamnă Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Operator„ înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care singur sau împreună cu altele stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă;
 • „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • „Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • „Persoana vizată” înseamnă persoana fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Pentru definiția extensivă a acestor termeni, precum și a altor termeni specifici domeniului protecției datelor, te rugăm să consulți Regulamentul.

               1. Date pe care ni le furnizezi

Date de profil (datele contului)

Pentru a te putea bucura de toate serviciile oferite de Forum, este necesară crearea unui cont de utilizator (Contul). La crearea contului vei furniza următoarele date:

 • Nume de utilizator (acesta este public și poate să fie numele tău real sau un alt element prin care dorești să te identifici pe platformă.;
 • Parolă (aceasta este criptată/ pseudonimizată);
 • Fotografie de profil.

Este posibil să fie necesară introducerea și altor date cu caracter personal precum:

 • Adresă de email;
 • Fotografie de profil.

Conținut încărcat în platformă

Prelucrăm informațiile pe care le încarci în platformă (conținutul postărilor, mesajelor, comentariilor). Acestea pot cuprinde date cu caracter personal precum fotografii, nume, video, documente etc.

 

               2. Informații pe care le colectăm automat

Date de acces

Atunci când accesezi Forumul 101HP, noi colectăm și prelucrăm date precum:

 • adresa IP, șirul de utilizator-agent, tipul de browser, sistemul de operare, adresele URL de referință, informațiile despre dispozitiv (de exemplu, ID-urile dispozitivului);
 • setările dispozitivului, numele operatorului de telefonie mobilă, paginile vizitate, linkurile pe care s-a făcut clic, adresa URL solicitată și termenii de căutare.

Cu excepția adresei IP utilizate pentru a-ți crea contul, vom șterge orice adrese IP colectate după 30 de zile.

Informații colectate prin intermediul cookies

Folosirea cookie-urilor este un standard pentru cele mai multe site-uri pe care le vizitezi. Majoritatea browser-lor sunt setate să accepte cookie-uri.

101HP, asemeni celorlalte site-uri/ Forumuri utilizează cookie-uri pentru buna funcționare a Forumului și pentru a-ți oferi o experiență personalizată. Pentru tipurile de cookies pe care Forumul 101HP le utilizează, precum și pentru detalii privind modul în care le poți gestiona, te rugăm să consulți Politica de cookies.

Este important să reții că, ori de câte ori dezvălui, în mod voluntar, informații personale în mediul de comunicare online, pe forumurile online, programul de e-mail, grupurile de discuții, serviciile de chat, sau alte asemenea, informația dezvăluită poate fi ușor colectată și folosită de persoane neautorizate. Deși, facem tot posibilul să protejăm datele tale cu caracter personal, nu te putem asigura și nu putem garanta securitatea oricărui tip de informație pe care ni-l transmiteți, astfel încât transmiterea informației într-un mediu inadecvat se face pe propriul tău risc. Trebuie să înțelegi, de asemenea, că ești unicul responsabil pentru menținerea secretului informațiilor (parole, nume de utilizator, etc), legate de conturile pe care l-ai dobândit ca urmare a folosirii serviciilor oferite de noi.

Informații privind locația

Este posibil să primim și să procesăm informații despre locația ta. De exemplu, cu consimțământul tău, putem colecta informații despre locația specifică a dispozitivului tău mobil (de exemplu, prin utilizarea GPS sau Bluetooth). Putem primi, de asemenea, informații despre locație atunci când alegi să dezvălui astfel de informații, inclusiv prin asocierea conținutului tău cu o locație, sau putem obține locația ta aproximativă din alte informații despre tine, inclusiv adresa IP.

Date privind măsurarea audienței 

Pentru a afla informații demografice despre populația care utilizează platforma noastră, colectăm anumite informații prin intermediul cookies, pentru a-ți recunoaște dispozitivul.

 

               3. Informații colectate din alte surse

Date privind  servicii asociate

Este posibil să primim informații despre tine din alte surse, inclusiv de la alți Utilizatori și terți, și să combinăm aceste informații cu celelalte informații pe care le avem despre tine. De exemplu, este posibil să primim informații demografice sau de interese de la terți, inclusiv agenții de publicitate și să le combinăm cu propriile noastre date folosind un identificator comun de cont, cum ar fi un hash al unei adrese de e-mail sau al unui ID de dispozitiv mobil. Poți controla modul în care folosim aceste informații pentru a personaliza experiența ta pe platforma noastră.

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile indicate în Secțiunea „Datele cu  caracter personal pe care prelucrăm, cum le colectăm și scopul prelucrării”. Prelucrarea se realizează de către 101HP în mod direct (prin proprii angajați) sau prin persoane împuternicite. Prin urmare, alte persoane fizice sau juridice, cu excepția celor anterior menționate, precum și a unor situații excepționale indicate în cele ce urmează, nu vor avea acces la datele tale cu caracter personal.

101HP depune toate eforturile rezonabile și a adoptat măsurile necesare pentru a se asigura că angajații, colaboratorii sau împuterniciții care prelucrează datele tale cu caracter personal în numele și pe seama societății 101HP, respectă prevederile aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Astfel, angajaților noștri le-au fost impuse obligații de confidențialitate în ceea ce privește datele cu caracter personal, le-au fost aduse la cunoștință mijlocele și metodele prin care trebuie să acționeze atunci când prelucrează date cu caracter personal, astfel încât să fie asigurată confidențialitatea și securitatea datelor.

În ceea ce privește împuterniciții prin intermediul cărora prelucrăm date cu caracter personal, te informăm că recurgem numai la acele persoane care oferă garanții suficiente de securitate și confidențialitate și cu care încheiem acorduri de prelucrare a datelor, în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulament.

Referitor la accesul unor terțe persoane la datele tale cu caracter persona pe care 101HP  le prelucrează, te asigurăm că depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că terții nu au acces la datele tale, afară de cazul în care suntem în prezența unei situații de excepție. Astfel, există situații în care accesul la datele tale este impus de prevederile legale sau îndeplinirea obiectului de activitate al societății, ori buna funcționare/ mentenanța Forumului.

Prin urmare, în anumite circumstanțe, este posibil să divulgăm anumite date cu caracter personal:

 • persoanelor care, în baza unui contract, asigură mentenanța site-ului;
 • unor consultați externi (de exemplu auditori sau avocați);
 • unor autorități sau instituții publice;
 • altor persoane fizice sau juridice care contribuie la sau asigură îndeplinirea obiectului de activitate al 101HP.

Ori de câte ori transferăm datele tale cu caracter personal unor terți, luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acest transfer se realizează în baza unuia dintre temeiurile legale impuse de art. 6 alin. (1) din Regulament.
 • Transferul către autorități sau instituții publice

Ori de câte ori avem obligația legală de a transfera datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, unei instituții sau autorități publice, ne vom îndeplini această obligație și vom transfera datele cu caracter personal pe care le prelucrăm și cu privire la care există o prevedere legală, ce impune transferul.

De asemenea, există situații nefericite în care unii dintre clienții și furnizorii noștri de servicii nu au un comportament de bună-credință (în conformitate cu legea) și acționează cu intenția de a ne prejudicia. În aceste situații, vom transfera date cu caracter personal organelor de urmărire penală și instituțiilor/ autorităților competente nu numai în baza obligației legale ce ne revine, ci și în baza interesului nostru de a preveni daunele, pentru a ne pune în executare creanțele și pentru a combate pretențiile nejustificate.

 • Transferul către furnizori

Suplimentar persoanelor împuternicite menționate mai sus, colaborăm și cu terțe părți, cărora le transmitem și datele tale cu caracter personal, fără ca aceste părți să se supună instrucțiunilor noastre, având propriile măsuri de securitate și confidențialitate, în ceea ce privește prelucrarea datelor. Astfel de terți sunt consultanții noștri, avocații sau consultanții fiscali cărora le sunt furnizate datele, în baza unui contract și care prelucrează acele date din motive legale sau pentru a proteja interesele noastre legale. Nu vindem și nu închiriem datele tale cu caracter personal terților în nici o circumstanță.

101HP nu dezvăluie și nu transferă datele cu caracter personal pe care le colectează de la Utilizatori și vizitatori către state terțe din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

În situația în care, în viitor vor exista circumstanțe care vor impune transferul datelor tale cu caracter personal în afara UE sau SEE, 101HP te va informa cu privire la acest transfer și va lua toate măsurile de protecție impuse de Regulament astfel încât să fie asigurată securitatea și confidențialitatea datelor tale cu caracter personal.

De regulă, prelucrăm datele tale cu caracter personal pe durata de timp necesară pentru satisfacerea scopului pentru care acestea au fost colectate.

Odată îndeplinit scopul prelucrării, vom proceda la ștergerea datelor tale cu caracter personal, cu excepția situației în care prevederi legale impun stocarea anumitor categorii de date cu caracter personal, situație în care vom stoca acele date cu caracter personal, pe durata de timp impusă de prevederile legale aplicabile.

101HP respectă dreptul tău la protecția datelor cu caracter personal, depunând în acest sens toate eforturile necesare și luând toate măsurile tehnice și administrative rezonabile, astfel încât să asigure confidențialitatea datelor tale cu caracter personal.

Confidențialitatea și securitatea informațiilor colectate de la Utilizatori și vizitatori sunt prioritare pentru noi. 101HP nu dezvăluie informația colectată unor terți fără consimțământul tău expres și prealabil (cu excepția situațiilor indicate în prezentul document).

Din păcate, nicio transmisie de date efectuată online nu poate fi garantată ca fiind 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a-ți proteja datele cu caracter personal, 101HP nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise către noi, către și de la serviciile noastre online.

În momentul în care noi primim informațiile transmise de Utilizatori și vizitatori, îți garantăm că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislația aplicabilă.

În acest sens am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității și securității datelor tale cu caracter personal, în conformitate cu procedurile interne cu privire la stocarea, transmiterea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice sau în format tipărit.

În ceea ce privește securitatea electronică, operațiunile de prelucrare a datelor, inclusiv păstrarea acestora se realizează prin intermediul unor sisteme care asigură securitatea prelucrării, iar operațiunile sunt efectuate de persoane competente, care au fost informate și instruite cu privire la obligațiile privind confidențialitatea datelor cu care iau contact.

În conformitate cu prevederile Regulamentului ai, în calitate de persoană vizată, următoarele drepturi:
 • Dreptul de acces la date

În conformitate cu acest drept poți obține din partea noastră o confirmare a prelucrării datelor cu caracter personal care te privesc, precum și accesul la datele respective. Totodată, poți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate nouă și care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, avem dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care introduci cererea în format electronic și cu excepția cazului în care soliciți un alt format, informațiile îți vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

 • Dreptul la rectificarea și actualizarea datelor

Potrivit acestui drept poți obține rectificarea datelor tale cu caracter personal, în cazul în care acestea sunt greșite sau inexacte, precum și completarea datelor cu caracter personal, în situația în care sunt incomplete;

 • Dreptul la ștergerea datelor

Potrivit acestui drept, ne poți solicita ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele respective, atunci când:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce ne revine în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației române;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării

Conform acestui drept, prevăzut de art. 18 din Regulament, ai dreptul de a restricționa prelucrarea datelor tău cu caracter personal, în anumite situații, prevăzute de Regulament;

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Potrivit acestui drept poți primi datele tale cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către noi, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții;

 • Dreptul la opoziție

Ai dreptul de a te opune, din motive legate de situația ta particulară, prelucrării datelor tale cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri;

 • Drepturi privitoare la profilare și decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

În temeiul acestui drept te poți opune profilării, precum și luării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;

 • Dreptul de a formula plângere

În baza art. 77 din Regulament, ai dreptul de a formula o plângere adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazul în care consideri că prelucrarea datelor tău cu caracter personal nu se  realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului;

 • Dreptul de a-ți retrage consimțământul

În situația în care am prelucrat datele tale cu caracter personal în baza consimțământului, îți poți retrage consimțimântul cu privire la prelucrare, în orice moment, fără însă a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de noi, pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care dorești să îți exerciți oricare dintre drepturile menționate mai sus, te rugăm să ne contactezi în unul din modurile indicate după cum urmează:

 • Email: OFFICE@101HP.RO ;
 • La adresa: Vaporul lui Assan nr. 3, SC. 1, ET. 3, AP. 14, Sector 2, București;

Echipa 101HP lucrează pentru a asigura un răspuns cât mai rapid cererilor tale, dar termenul de răspuns variază în funcție de complexitatea cererii. Termenul de soluționare a cererilor este de 30 de zile.