101hp X Wilkinson Challenge

Premii oferite de

101hp și Wilkinson Sword, companie cu peste 2 secole de experiență în domeniul îngrijirii personale, te provoacă să prezici care sunt cele 16 echipe care se vor califica la primul Major de CS2 organizat de PGL și să câștigi premiul de 600 de Euro. Oferă-ne un username și un mail unde să te contactăm dacă vei fi câștigător, fă parte din echipa streamerului tău preferat și fă-ți alegerile până pe 13 februarie, ora 23:59.

Atenție! Formularele care nu conțin un număr fix de 8 echipe care se califică din RMR A și 8 echipe care se califică din RMR B nu vor fi luate în considerare! Succes!

Citește regulamentul

REGULAMENT CONCURS 101HP X WILKINSON CHALLENGE

Concursul s-a incheiat

Regulament

Concursul organizat pe www.101hp.ro este conceput şi administrat de către 101HP ESPORTS MEDIA SRL. Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe pagina web 101hp.ro. Pentru a participa la acest concurs, este necesar ca participanții să ofere o adresă personală de e-mail unde pot fi contactați pentru confirmarea primirii formularului, dar și pentru a intra în posesia premiului dacă se află printre câștigători.

Intervalul de desfăşurare a concursului este 5 februarie 2024 – 13 februarie 2024, ora 23:59.

Mecanismele de câştig ale premiului de 600 de Euro sunt:

  • prezicerea numărului maxim de echipe care vor avansa din PGL Major Copenhagen 2024 RMR A și RMR B, unde maxim nu reprezintă 16, ci maximul obținut de o parte din participanți, dacă nu există cazuri de scor perfect;
  • alegerea câștigătorului premiului de 600 de Euro va fi făcută în mod aleatoriu de către organizatori dintre participanții care ating scorul maxim definit anterior;
  • toți participanții care ating scorul maxim vor fi avuți în vedere pentru a fi recompensați.

Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie:

  • să acceseze formularul de concurs de pe 101hp.ro;
  • să completeze toate câmpurile obligatorii conform instrucțiunilor;

Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

Premiile acordate de Wilkinson Sword în cadrul 101hp x Wilkinson Challenge sunt de 600 de Euro pentru streamerul care are cea mai bună performanță, 600 de Euro pentru unul dintre fanii care ating scorul maxim și 600 de Euro pentru cea mai numeroasă comunitate care participă la Challenge.

Câștigătorul va fi anunțat pe pagina de Instagram prin usernameul ales și mai apoi contactat de către 101hp prin e-mail la adresa cu care acesta s-a înscris la concurs.

Dacă persoana declarată câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 72 de ore de la data afişării rezultatului concursului, extragerea pentru aflarea câștigătorului va fi refăcută.

Prin participarea la acest concurs, fiecare participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

  • Colectarea şi prelucrarea de către organizator a informaţiilor privind adresa de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs. Câștigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze ulterior date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, nr de telefon, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
  • Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.101.hp la secţiunea “Wilkinson”.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Instagram. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Instagram sau la e-mail office@101hp.ro.